Φορολογικές Υπηρεσίες

από την Avax Accounting

Ο φορολογικός μηχανισμός που σχεδιάζουμε για την κάθε επιχείρηση ή ιδιώτη ξεχωριστά, είναι προσαρμοσμένος στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη μας και εξασφαλίζει το μέγιστο δυνατό όφελος για την επιχείρηση με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την περαιτέρω ανάπτυξη της.

Η Avax Accounting παρέχει στοχευμένες υπηρεσίες και προσαρμοσμένα προϊόντα, καθώς και την απαραίτητη εμπειρία για την αντιμετώπιση των φορολογικών υποθέσεων των πελατών μας.

Διαθέτουμε εξειδικευμένες γνώσεις και πολυετή εμπειρία σε θέματα λογιστικά, οργάνωσης των οικονομικών υπηρεσιών και, γενικότερα, σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Ενημερωνόμαστε για όλα τα σχετικά θέματα και παρέχουμε αξιόπιστη υποστήριξη στους πελάτες μας.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Avax Accounting κατανοούν ότι η διαχείριση των φορολογικών επιβαρύνσεων και η μεγιστοποίηση της αξίας των επενδύσεων είναι στοιχεία κρίσιμα για την επιτυχία της επιχείρησής σας. Παράλληλα, σας εφοδιάζουμε με τις με τις σωστές πληροφορίες, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε ενδεχόμενες ευκαιρίες και να μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματα των επαγγελματικών προσπαθειών σας.

Ενδεικτικές υπηρεσίες

  • Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος
  • Φορολογία ακινήτου περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π. και φόρος μεταβίβασης)
  • Φ.Π.Α.
  • Φορολογική υποστήριξη επιχειρήσεων
  • Φορολογικός σχεδιασμός προσαρμοσμένος αποκλειστικά στην επιχείρησή σας
  • Έλεγχοι ορθότητας εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας
  • Συστάσεις – μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών