Εξωτερικές Εργασίες και Διεκπεραιώσεις

από την Avax Accounting

Κάθε πελάτης μας χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Στόχος μας είναι να λύσουμε το πρόβλημα που τον απασχολεί και να τον αποδεσμεύσουμε από άσκοπο χάσιμο χρόνου γιατί ο χρόνος του είναι πολύτιμος.

Διοχετεύστε λοιπόν αυτόν τον επιπλέον χρόνο τον σε καλύτερες και πιο αποδοτικές απασχολήσεις. Αφήστε σε εμάς τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών σας. Η Avax Accounting, σας απαλλάσσει από το άγχος της μετακίνησης και της αναμονής, αναλαμβάοντας όλες τις διεκπεραιώσεις σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες, όσο και επιχειρήσεις. Λειτουργούμε άμεσα, αποτελεσματικά, με εχεμύθεια και συνέπεια.

Η Avax Accounting αναλαμβάνει

  •  Πληρωμές Φόρων, Ασφαλιστικών Εισφορών
  • Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων
  • Έκδοση Φορολογικής & Ασφαλιστικής Ενημερότητας
  • Διεκπεραίωση εργασιών σε ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, επιμελητήρια, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία
  • Διεκπεραίωση θεμάτων Νομαρχίας (για ΑΕ και ΕΠΕ) (σύνταξη πρακτικών, υποβολή στη Νομαρχία, υποστήριξη σε ελέγχους)
  • Ερωτήματα στις δημόσιες αρχές