Υπηρεσίες για ιδιώτες

από την Avax Accounting

Η πολυετής εμπειρία που διαθέτουμε και η συνεχής ενημέρωση μας αναφορικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον, επιτρέπει στην Avax Accounting να εξυπηρετεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των ιδιωτών.

Αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα τους πελάτες μας, με ειλικρίνεια, σοβαρότητα και εχεμύθεια, αρχές που αποτελούν την βάση της κάθε συνεργασίας μας. Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, το οποίο υλοποιείται από μια ομάδα έμπειρων ατόμων, έτσι ώστε να επιτύχετε τους στόχους σας.

Η εξειδίκευσή μας εγγυάται στους πελάτες μας το άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση. Οι υπηρεσίες που παρέχει η Avax Accounting αφορούν σε όλο το φάσμα των συναλλαγών που έχει ένας πολίτης με τις οικονομικές υπηρεσίες του κράτους, και είναι έτσι προσαρμοσμένες ώστε να παρέχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τον πιο οικονομικό τρόπο.

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε πρόβλημα προσφέροντας την καλύτερη δυνατή λύση.

Ενδεικτικές υπηρεσίες

  • Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος Ε1
  • Φορολογία ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π. και φόρος μεταβίβασης)
  • Έλεγχοι ορθότητας εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας
  • Εκπροσώπηση σε φορολογικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες
  • Καθοδήγηση σε θέματα εφαρμογής νέων φορολογικών διατάξεων
  • Φορολογική υποστήριξη σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αγοραπωλησιών ακινήτων
  • Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
  • Σχεδιασμός φορολογικά αποδοτικών επενδύσεων
  • Διεκπεραίωση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων