Η Ελλάδα σπάνια αναφέρεται ως πρωτοπόρος της τεχνολογίας εδώ και πολλές δεκαετίες. Στη σύγχρονη εποχή, όμως, η χώρα προσπαθεί να κάνει σταθερά βήματα προς το μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετούνται πολιτικές ενίσχυσης των επενδύσεων στο καίριο πεδίο των υποδομών, αλλά και αξιοποιούνται με αποδοτικότερο τρόπο τα κονδύλια που προορίζονται για την τόνωση της καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών, προσβλέποντας στα σημαντικά οφέλη που απορρέουν από μία τέτοια πολιτική, τόσο για την εθνική οικονομία, όσο και για το σύνολο της κοινωνίας.

Αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων είναι ότι, ενώ μετά από πολλά χρόνια κρίσης, ο δείκτης ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας συνεχίζει να επιδεινώνεται, με τη χώρα μας να υποχωρεί στην 87η θέση μεταξύ 137 χωρών στη σχετική λίστα του World Economic Forum 2017-2018, κατέχουμε σημαντικά υψηλότερη θέση όσον αφορά την Τεχνολογική Ετοιμότητα (50η θέση).

Τεχνολογία

Αντιλαμβανόμενοι τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, τόσο ο δημόσιος, όσο και ο ιδιωτικός τομέας, έχουν ενσκήψει με περισσότερη θέρμη στο θέμα της τεχνολογίας, προχωρώντας σε σημαντικές τομές που αναδιαμορφώνουν συνολικά το τοπίο στην ελληνική οικονομία και την επιχειρηματική πραγματικότητα, δημιουργώντας προϋποθέσεις σημαντικής προόδου και ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, μία σειρά τεχνολογικών μέτρων έχει δώσει ώθηση σε σημαντικούς τομείς, με κινήσεις που τροφοδοτούν με το απαραίτητο «οξυγόνο» την οικονομία και τους πολίτες. Καίριο ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζει η αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της χώρας.

Με δεδομένο ότι η τεχνολογία και οι εφαρμογές της, αποτελεί την αιχμή του δόρατος των οικονομικών εξελίξεων κάθε κράτους και είναι κριτήριο ανάπτυξης μιας οικονομίας, εμείς προσπαθούμε και επιτυγχάνουμε να στηρίξουμε την προσπάθεια των ανάλογων επιχειρήσεων. Διαθέτουμε και την εμπειρία και τις γνώσεις να παρέχουμε κάθε είδους εξειδικευμένες φορολογικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού.