Το χονδρικό εμπόριο παρεμβάλλεται μεταξύ του παραγωγού και του λιανοπωλητή με αποτέλεσμα να επιτυγχάνει οικονομικές εξειδικεύσεως, οικονομίες κλίμακας και οικονομίες συναλλαγών. Απλουστεύει τις πολύπλοκες συναλλαγές μεταξύ του κάθε παραγωγού με πληθώρα λιανέμπορων και του κάθε λιανέμπορου με πληθώρα παραγωγών.

 

Χονδρική

Η προσφορά του στους παραγωγούς είναι ευρεία κάλυψη της αγοράς και η διανομή των προϊόντων, η διαχείριση και διατήρηση των αποθεμάτων, η ανάληψη κινδύνου, η επεξεργασία και διεκπεραίωση των παραγγελιών η πληροφόρηση και η υποστήριξη στους αγοραστές. Η προσφορά του στους λιανικούς εμπόρους είναι οι υπηρεσίες φυσικής διανομής η δημιουργία συλλογής εμπορευμάτων, η διάσπαση της υποχρεωτικής αγοράς μεγάλων ποσοτήτων, οι υπηρεσίες επεξεργασίας, η πίστωση και η χρηματοδότηση, η απορρόφηση του κόστους των αποθεμάτων, η υποστήριξη σε τεχνικά θέματα μάρκετινγκ, καθώς και η διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων.

Το χονδρικό εμπόριο, σύμφωνα με μελέτες, χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη συμμετοχή της κατηγορίας των μισθωτών στο δυναμικό του, με τα 3/4 των απασχολουμένων του κλάδου να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, το 12,7% να είναι αυτοαπασχολούμενοι, το 9,2% να είναι εργοδότες και τέλος το 3,1% να ανήκει στην κατηγορία των συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων μελών.

Η Avax Accounting με την αξιόπιστη παροχή λογιστικών, συμβουλευτικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη στις σύγχρονες επιχειρήσεις Χονδρεμπορίου, με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.