Στήριξη και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

από την Avax Accounting

Οι επιχειρήσεις αποτελούν την κινητήριο δύναμη της οικονομίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλουν σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας και έχουν σημαντική συνεισφορά στο εγχώριο ΑΕΠ. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, ενώ εξασφαλίζουν την κοινωνική σταθερότητα.

Η επιβίωσή τους, ωστόσο, δεν είναι εύκολη υπόθεση στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, εγχώριο ή διεθνές. Απαιτείται συνεχής εκσυγχρονισμός στην παραγωγή και τη διαχείριση, καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα, πρόσβαση σε σχετική πληροφόρηση και χρηματοδότηση, υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, αξιοποίηση δεδομένων, δικτύωση και συνεργασίες.

Οσον αφορά στην Ελλάδα ειδικότερα, η επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία αποτελεί στυλοβάτη της οικονομίας, πλήτεται όλο και περισσότερο από την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς συρρικνώνεται η ζήτηση, περιορίζονται οι επενδύσεις και μειώνεται η ρευστότητα.

Η συμβουλευτική στήριξη σε επιχειρήσεις αφορά στην έρευνα, την ανάλυση τον σχεδιασμό και τελικώς τη γνωμοδότηση επί συγκεκριμένων ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής διαδικασίας. Το εύρος τέτοιων ζητημάτων ποικίλει, από τις πωλήσεις έως την χρηματοδότηση και από την διαχείριση της καινοτομίας έως την εξυγίανση των προβληματικών επιχειρηματικών μονάδων.

Εμείς στεκόμαστε στο πλευρό των επιχειρήσεων και μπορούμε να δημιουργήσουμε εξατομικευμένες προτάσεις και μελέτες που θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη και στην εύρυθμη λειτουργία της κάθε εταιρείας.

Ενδεικτικές υπηρεσίες

  • Προσδιορισμός κόστους παραγωγής
  • Προτάσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας
  • Σύνταξη οικονομικών μελετών σκοπιμότητας
  • Έλεγχος βιωσιμότητας επιχειρήσεων
  • Σύνταξη προϋπολογισμών και παρακολούθησή τους