“Οι βάρβαροι είναι ντόπιοι και εντός των τειχών… η εκπαίδευση είναι το μόνο αντίδοτο για την κρίση και αυτή ξεκινάει από το σπίτι” είπε η ακαδημαϊκός, βυζαντινολόγος και πρέσβειρα καλής θελήσεως της Ελλάδας στην UNICEF, Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ.

Η εκπαίδευση, προσφέρει στον άνθρωπο τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του και να αντεπεξέρχεται στην καθημερινότητά του με συμβατό τρόπο. Η εκπαίδευση προϋποθέτει παιδεία ώστε ένας νέος άνθρωπος να μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο και ελεύθερο πολίτη.

Εκπαίδευση

Όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης στην Ελλάδα καλύπτονται τόσο από τα ιδιωτικά όσο και από τα δημόσια σχολεία. Τα κρατικά σχολεία και τα πανεπιστήμια δεν χρεώνουν δίδακτρα και τα βιβλία παρέχονται δωρεάν σε όλους τους μαθητές. Υπάρχουν επίσης ιδιωτικά σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια που λειτουργούν παράλληλα με την κρατική εκπαίδευση.

Περίπου το 7% των σχολείων στην Ελλάδα είναι ιδιωτικά. Στο ίδιο ποσοστό (7%) ανέρχονται και οι μαθητής υποχρεωτικής εκπαίδευσης που παρακολουθούν ιδιωτικά σχολεία. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ιδιωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα προσφέρουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και είναι κατά κύριο λόγο υποκαταστήματα αμερικανικών και βρετανικών σχολείων.

Η Avax Accounting, έχει πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης εταιρειών και επιχειρήσεων του κλάδου της εκπαίδευσης. Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής προστιθεμένης αξίας, έχοντας στελέχη από τα πιο καταρτισμένα και έμπειρα της αγοράς. Επιτυγχάνουμε την άμεση κωδικοποίηση των όποιων αλλαγών των φορολογικών νόμων και την εφαρμογή τους ανάλογα με την εκπαιδευτική επιχείρηση.