Η είσοδος και εδραίωση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, άλλαξε με την πάροδο των ετών τις συνήθειες και τα δεδομένα των Ελλήνων. Ωστόσο ο τομέας της ψυχαγωγίας δείχνει, αν και γενικά κινήθηκε πτωτικά, να παραμένει σταθερός στις επιλογές των πολιτών. Ειδικά όσον αφορά στην παιδική ψυχαγωγία, οι δείκτες επιλογής παραμένουν σταθεροί.  Είναι γεγονός πως οι Έλληνες γονείς, ανάλογα και με τις οικονομικές δυνατότητες που διαθέτουν, αποτελούν ένα φυσικό φράγμα σε οποιαδήποτε απειλή εναντίον της ευτυχίας των παιδιών τους. Σύμφωνα με έρευνα η Ελληνική κοινωνία φέρει βαθιά στη συνείδηση της, πως η ευτυχία των παιδιών αποτελεί το σημαντικότερο σκοπό στη ζωή του ανθρώπου.

Ψυχαγωγία

Η ιδιομορφία του ψυχαγωγικού προϊόντος, αλλά και η διασύνδεσή του με άλλους τομείς, όπως είναι για παράδειγμα η εστίαση και ο τουρισμός, προσθέτουν στο ήδη διευρυμένο ψυχαγωγικό αντικείμενο, ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά στα οικονομικο-τεχνικά θέματα της επιχείρησης.

Η λήψη οικονομικών αποφάσεων από μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ψυχαγωγίας είναι μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες. Τόσο η επιβεβαίωση, όσο και η επιτυχία της επιχείρησης αυτής, στηρίζονται στη λήψη άριστων και ορθολογικών αποφάσεων.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της ψυχαγωγίας, διέπονται όπως προαναφέραμε, από ένα εξειδικευμένο φορολογικό καθεστώς και η εταιρεία που θα αναλάβει την λογιστική και φορολογική εκπροσώπησή τους θα πρέπει να έχει σαφή γνώση του νομοθετικού πλαισίου. Η Avax Accounting διαθέτει και τη γνώση και την εμπειρία, ούτως ώστε να παρέχει αξιόπιστες και έγκυρες υπηρεσίες προς τις ανάλογες επιχειρήσεις.