θα μπορούσαμε να ορίσουμε τις Μ.Κ.Ο., ως ενώσεις (ομάδες ή κινήματα), οι οποίες δεν έχουν κερδοσκοπικό σκοπό και ιδρύονται, από ιδιώτες, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν, σε εθνικό, διεθνές ή διακρατικό επίπεδο. Πρόκειται για νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου, που ξεχωρίζουν από τη συμμετοχή, σε αυτές, μελών, που συμμερίζονται ίδιους προβληματισμούς, σε μία βάση καθαρά εθελοντική, χωρίς να έχουν σκοπό τον προσπορισμό κέρδους, σε αντίθεση με τις διακρατικές ή πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Σχετικά με το ελληνικό νομικό πλαίσιο, η κατάσταση εξακολουθεί να μην περισσότερο συγκεχυμένη, ωστόσο, γίνονται συντονισμένες προσπάθειες για τη συνταγματική αναβάθμιση του ρόλου των Μ.Κ.Ο., μέσω μιας αναφοράς για την ¨κοινωνία των πολιτών¨ στο Σύνταγμα.

Οι Μ.Κ.Ο. δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προστασία του περιβάλλοντος, η κατάργηση διακρίσεων, τα θέματα μειονοτήτων και μεταναστών, τα δικαιώματα των καταναλωτών, ο αφοπλισμός, η ειρήνη, η υγεία του πληθυσμού είναι μερικά από τα θέματα που βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος τους.

Μ.Κ.Ο.

Ιδιαίτερα από το 2000 και έπειτα οι Μ.Κ.Ο. γνώρισαν μεγάλη άνθηση μέχρι την μετά-ολυμπιακή εποχή όπου και άρχισαν να διαγράφουν φθίνουσα πορεία, ακολουθώντας τον τομέα της οικονομίας, της πολιτικής αλλά και γενικότερα την ίδια τη χώρα, στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάπτωση της “μνημονιακής” εποχής.

Η οικονομική ανομβρία που εγκαινιάστηκε με την είσοδο της Ελλάδας στην κρίση, έπληξε σημαντικά, και τις ΜΚΟ. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση των οργανώσεων για την εξεύρεση πόρων, είτε από εθνικές και διεθνείς ιδιωτικές χορηγίες, είτε κυρίως από τα σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων οργανισμών. Όσες οργανώσεις δεν ακολούθησαν τον παραπάνω δρόμο και δεν είχαν εισφορές μελών ή φίλων ή σημαντικό απόθεμα εθελοντών, εξουδετερώθηκαν, απενεργοποιήθηκαν και εξαφανίστηκαν.

Εμείς, διαθέτουμε την εξειδίκευση και γνωρίζουμε πως να αντιμετωπίσουμε τα ιδιαίτερα φορολογικά και λογιστικά θέματα των Νομικών Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, βάσει πάντα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ούτως ώστε η λειτουργία των ΜΚΟ να είναι απρόσκοπτη και εύρυθμη.