Μπορεί να έχει υπάρξει μια κάθετη πτώση όσον αφορά στις οικονομικές αποδόσεις του κατασκευαστικού κλάδου στα χρόνια της κρίσης, ωστόσο κάτι φαίνεται να αλλάζει. Σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας έκδοσης της κλαδικής μελέτης που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, ο κλάδος των κατασκευών κινήθηκε ανοδικά τη διετία 2016-2017 κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών/ομίλων από σημαντικά έργα υποδομών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και να αποκτούν και πάλι μεγαλύτερη δυναμική στη συμμετοχή στο ΑΕΠ της χώρας.

Κατασκευές

Σε αυτό συνετέλεσαν τα μέγιστα η επιτάχυνση των έργων στους αυτοκινητόδρομους αλλά και τα μεγάλα έργα στον σιδηρόδρομο. Ήταν άλλωστε τα έργα αυτά που έδωσαν χρήμα στον τεχνικό κόσμο και απασχόληση σε χιλιάδες εργαζόμενους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα των εταιρειών τόσο από την κατασκευή ιδίων έργων όσο και από τις κατασκευαστικές κοινοπραξίες, υπολογίζεται ότι η συνολική αγορά των τεχνικών εταιρειών 5ης, 6ης και 7ης τάξης αυξήθηκε κατά 9,5% το 2016 σε σχέση με το 2015, ενώ για το 2017 εκτιμάται περαιτέρω αύξηση της τάξης του 6%. Οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι παρουσιάζουν σημαντική δραστηριότητα και στο εξωτερικό, γεγονός που επιδρά θετικά στον συνολικό κύκλο εργασιών τους (29% το 2016). Ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του μεριδίου των εσόδων που προέρχονται από έργα στην Ελλάδα (2016: 71% 2013: 65%).

Έχοντας πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας που αφορά στις κατασκευαστικές εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους, η Avax Accounting μπορεί να προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.