Μόνιμοι κατοίκοι εξωτερικού

Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση σας στην Ελλάδα και την διεκπεραίωση πάσης φύσεως λογιστικών και φορολογικών εργασιών. Διεκπεραιώνουμε τις υποχρεώσεις σας προς την Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού ως φορολογικοί αντιπρόσωποι σας, ενώ αναλαμβάνουμε την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος σας, ακινήτων, έκδοση πιστοποιητικών, ενημερότητες, πληρωμές φόρων καθώς και πιο σύνθετες εργασίες.