Εργατικά και Μισθοδοσία

Παρέχουμε τις παρακάτω σχετικές υπηρεσίες:

  • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
  • Μηχανογραφική υποστήριξη της μισθοδοσίας στις επιχειρήσεις ή από το γραφείο μας
  • Άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση σε θέματα που σχετίζονται με τις δικαιούμενες αμοιβές και την ασφάλιση του προσωπικού, όπως αυτές ορίζονται από τις ισχύουσες συμβάσεις εργασίας για τον υπολογισμό αποδοχών κρατήσεων, επιδόματα κ.τ.λ.
  • Εγγραφή επιχείρησης στο Ι.Κ.Α
  • Εγγραφή εργαζομένων στον ΟΑΕΔ