Αναπτυξιακά Προγράμματα και Επιδοτήσεις

Αναλαμβάνουμε την διοικητική υποστήριξη και συγκέντρωση στοιχείων φακέλου για την υποβολή αίτησης και ένταξης της επιχείρησης σας σε αναπτυξιακά προγράμματα, προγράμματα επιδοτήσεων ΕΣΠΑ, για την ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.