"Η Avax Accounting παρέχει υψηλού επιπέδου λογιστικές, φοροτεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες"

σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, από ιδιώτες και μικρές ατομικές εταιρίες, μέχρι και μεγάλες επιχειρήσεις.